Vi samarbejder med Statens Museum for Kunst (SMK), formålet med samarbejdet er at fremme og styrke mødet mellem børnene og det kunstneriske udtryk. Samarbejdet styrker det pædagogiske personales bevidsthed om og vores tilgang til kreativitet og til hvordan vi forandre og udvikler praksis omkring de kreative processer.

Se video på noget af det vi laver derinde herunder.

Besøg på SMK