Fri for Mobberi

I Margrethegården arbejder vi med Fri for mobberi.

Ved at anvende værktøjer fra konceptet, skabe vi refleksion hos børnene, over emner som eks. "hvordan er jeg en god ven", "hvad gør mig glad". De Visualiserede samtalekort skaber rammen for, at vi kan tale om følelser såsom- "hvordan mon pigen på billedet har det-hvordan ser det ud"- kender I selv det, at være ked at noget eller meget meget glad"

Konceptets værdier arbejder vi med gennem den fælles refleksion og i hverdagen rutiner støttes børnene i; at være gode venner ( vi arbejder med TOLERANCE og RESPEKT), at hjælpe hinanden (OMSORG), at sige fra på egne og andres vegne (MOD).

Det er vores mål og ønske, at bevare en inkluderende kultur her i huset. En kultur som er båret af en åben og nysgerrig tilgang til omverdenen - vi ser forskellighed som en styrke og ressource. Denne kultur og tilgang opleves, i alle relationer, i huset hvad enten det er barn/barn, barn/pædagog, barn/forældre,forældre/forældre, forældre/pædagog ( pædagogmedhjælpere tænkes i denne sammenhæng som pædagog). 

Læs mere om Fri for mobberi  på www.friformobberi.dk