Nyhedsbrev for Vuggestuen i Margrethegården - 06-02-19

Nyhed fra den 31. marts 2020

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer i fht. hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket, eks. byde de nye børn og forældre velkommen, tøj vi anbefaler til nuværende årstid, lidt opdatering på vores igangværende projekter eks. social tænking, den kommende planlægning af sommerferien og andre spændende aktiviteter, som vi laver sammen med jeres børn.

Nyhedsbrev for Margrethegårdens Vuggestue

 

 

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer i fht. hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket, eks. byde de nye børn og forældre velkommen, tøj vi anbefaler til nuværende årstid, lidt opdatering på vores igangværende projekter osv.

Velkommen til de nye børn og voksne i vuggestuen:
Gr. 1
Mariehønerne: Wahid (1/10), Egon (1/12) Alya (1/2), Elias (1/3)

Brumbasserne: Wiktor (22/11), Le (1/3)

Andet: Vi har sagt velkommen til Julie, der er studerende på mariehønerne,og skal være hos os indtil 31/5, Mwasiti, der skal være hos Mariehønerne i 7 uger, og Lene der starter i virksomhedspraktik og skal være på Brumbasserne indtil 3 maj.

 

Gr.2

Sommerfuglene: Noah (1/1), Noa (15/1), Karlo (1/2).

Larverne: Celina (15/11), Holly (1/12), Vilma (1/3)

Andet: Vi har sagt velkommen til de nye studerende. Katrine, der skal være hos os indtil 31/5, Huda der skal være hos os i 6 uger, og Jonas der starter 4. Februar, og skal være hos os i 7 uger.


- Et varmt velkommen til alle nye børn og deres familier, samt nye medarbejdere/studerende.

 

Vi Har/skal også sige farvel til:

Gr. 1:

Mariehønerne: Sofia (1/12), Zacharias (½), Laura (1/3) og Livia (¼), der er/skal videre ind i børnehaven.

Brumbasserne: Laurits (15/1), Matin (1/3) og Filuka (¼), der er/skal videre ind i børnehaven.
Asyalina (15/8) og Daniel (15/8), der skal videre ind i børnehaven. Stella (1/9), der er flyttet til Sverige og Malthe der er flyttet.

Gr. 2

Larverne: Adrian (15/11) der er flyttet, Linus (1/12) og Teddy (der er/skal videre ind i børnehaven.

Sommerfuglene: Bayan (1/1), Theodor (1/2), Amin (1/2), Noa (1/4), der er/skal videre ind i børnehaven.

- Vi ønsker jer alle sammen held og lykke på jeres videre færd.

 

Kunsten i kroppen og kroppen i kunsten:

Vores årstema ”kunst i kroppen og kroppen i kunsten” har været igang i ca. ½ års tid nu, og vi er kommet rigtig godt fra start. Børnene har vist stor interesse og har været aktiv deltagende i div. Aktiviteter. Vi ser bl.a. på vores kroppe og hvad den består af (to arme, to ben osv.), så har vi undersøgt og snakket om hvad vores kropsdele kan og lavet de tilhørende bevægelser (ben kan hoppe, hænder kan klappe osv.) Ved at vi både får sat ord på og samtidig får sat en kropslig bevægelse på, gør at barnet lærer igennem kropslig erfaring. Og børnene synes det er spændende og sjovt. Vi har også været kreative i værkstedet, hvor der er blevet tegnet efter hænder og sågar hele kroppen. Vi er også begyndt at undersøge vores sanser og få sat ord på vores sanseoplevelser. Det gør vi f.eks. under måltiderne, hvor vi snakker om hvilke råvarer der er i dagens suppe, hvilken farve den har, er den varm eller kold og hvordan smager den (sød, sur, bitter).
Siden december har vi haft fornøjelsen af Ninette. Hun er uddannet pædagog og har beskæftiget sig med mindfulness i længere tid. Katrine fra brumbasserne har haft en børnegruppe på 4 med om tirsdagen og Merete har haft en børnegruppe på 3 med om mandagen. Her har fokus været på at lære at mærke efter i sin krop og blive bevidst om sine sanser. Vi er blevet introduceret til ”lydskålen”, som både børn og voksne har haft god gavn af og samtidig lært at tage nogle dybe indåndinger. Ninette har også valgt at have en eller to frugter eller grøntsager. Så har hvert enkelt barn prøvet at lugte, mærke og smage sig frem.

Vi håber også på, at vi igen kan besøge SMK (Statens museum for kunst), som er én af vores samarbejdspartner. De har igen ændret deres åbningstid, så det igen kan lade sig gøre, at tage børnene med ind i kunstens verden, i form af museets rammer og stemning.
Vi vil som altid løbende uploade billeder på KBH barn, så I kan følge med, og sidde og snakke med jeres barn om billederne. Der vil også blive hængt forskellig dokumentation op, i form af billeder og kreative produkter, ude på gangene.


Social tænkning:
Social tænkning blev præsenteret på sidste forældremøde (d. 7. Marts 2018), hvor nøglebegreberne blev forklaret og I som forældre fik derefter mulighed for at ”tænke højt sammen med hinanden og personalet”. Vi er siden da, kommet rigtig godt i gang med at benytte begreberne i hverdagen sammen med alle børnene. Børnene har også taget begreberne til sig.
Alle nye børn bliver også introduceret for de to udvalgte bøger ( 1. At tænke tanker og føle følelser og 2. Gruppens plan), hvor de forskellige begreber bliver brugt. For de mindste børn, har vi i vuggestuen valgt at ”fri for mobberi” giver bedst mening. Så her synger vi sange om forskellige følelser, bruger vores ansigts mimik og har vores store billeder, der visualiserer disse. Vi fortsætter med at italesætte og bruge de tilhørende begreber og ord. Eksempelvis at snakke om tanker og visualisere ”tanker” med en taleboble, som børnene kan sidde med. Vi spørger også ind til det enkelte barns tanker (de lidt ældre børn) , og vi oplever, at børnene efter lidt tid begynder at få en forståelse og begynder at lege/bruge ordene. Vi synger også sange om følelser og bruger vores ”Fri for mobberi” billeder, om de forskellige følelser (hele børnegruppen). Da vores nye årstema er ”kunsten i kroppen og kroppen i kunsten”, så vil vi så vidt muligt forsøge at ”slå” de to ting sammen, da de beskæftiger sig med meget af det samme. Vi vil derfor også inddrage snak om vores kroppe, hvilke kropsdele vi har (ører, hænder, fødder osv.), og hvad de hver især kan( her understøtter vi igen snakken med billeder).


Sommerferien 2019:

Vi har stor brug for jeres hjælp ift. den politiske beslutning der er taget om sampasning, som for vores institution bliver i ugerne 29, 30 og 31.
Derfor bedes I hurtigst muligt skrive jeres sommerferie i enten App’en eller på den seddel, som er hængt op ude ved døren til jeres barns stue. Så kan vi hurtigst muligt få planlagt sommerferien på bedst mulig måde for børnene, jer forældre og personalet.


Faste ugentlige aktiviteter:
Tirsdag: Bål/naturpatruljen: Michael og Merete er faste voksne. Vi er så småt begyndt at introducere den nye børnegruppe til bål, og hvad det vil sige at være en del af denne aktivitet. Vi har været nede og se bålhuset, snakket om den meget varme ild og hvad man kan bruge/lave ved bålet. Naturpatruljen vil fortsat tage på små ture ud af huset, hvor vi kigger nærmere på nærmiljøet og dets muligheder. Vi vil også løfte div. Sten/træstammer og se nærmere på de små krible krable dyr. Det bliver fortsat en blandet børnegruppe fra alle fire stuer, som går fra hver tirsdag.
Onsdag: Er rytmikdag for mellemgruppen. Her trækker vi rasleæg og faldskærm med ned i salen.
Vi sidder på måtter og synger forskellige fagtesange, kommer op og løbe, hoppe og laver andre sjove bevægelser med kroppen. 
Alt dette skal være med til at støtte jeres barns udvikling samt styrke deres grovmotorik.

De faste voksne på denne aktivitet er June, Merete, Jenni og Katrine.
Torsdag: Er det rytmikdag for de mindste. Mini-rytmik, som vi kalder det.
Det er en aktivitet for de mindste børn, som ikke sover to lure.
D
et er Henriette, HasniaJenni og Michael, som er faste voksne. Tanken er, at give de mindste lov til at komme ud af stuen, opleve et stort rum fuldt af muligheder, samt masser af udforskning og motorisk stimulering.

Denne dag samler vi også de ældste børn i ”Store børns gruppen”. Tanken er, at vi igennem denne gruppe forbereder børnene på den snarlige overgang til børnehaven. Der er forskellige aktiviteter, og en masse snak med børnene omkring hvad vi skal og de pågældende aktiviteter. Samtidig arbejder vi på, at opbygge sociale relationer mellem børnene fra de to grupper, der også skal være med til at gøre overgangen til børnehaven lidt lettereFaste voksne på denne aktivitet er Eva, Karen og Camilla.

Fredag: Står i eventyrets tegn. Her går eventyrgruppen fra og fordyber sig i et udvalgt eventyr, og som rummer elementer, der lægger sig op af det pågældende årsprojekt. Vi vil have særlig fokus på at stimulere/udvikle og udfordre børnenes sprog, finmotorik, sanser og sociale relationer.

Vi fortæller eventyret ved brug af bordteater og synger en sang, som omhandler det valgte eventyr. Dette bliver gentaget hver gang. Derefter laver vi en aktivitet sammen med børnene, som også har en relation til eventyret. Det kan for eksempel være noget kreativt med maling, lim og andet spændende, eller tage på en længere tur ud af huset. Det er Karen, Merete, Dorthe og Shireen, der er fast voksne.

 

Praktisk information:

Vi vil bede jer om, at huske og kigge i jeres børn garderober.
- Se om der er nok, eller om der skal skiftes ud i skiftetøjet, så det passer til nuværende årstid.
- se om skiftetøjet stadig passer i størrelsen.

- Hvis I skriver navn i jeres børns tøj/sutter, så har vi lettere ved at finde rette ejermand.

- Når I hjælper jeres barn med at få overtøjet af eller på, så benyt vores bænke ved børnenes garderobe, og IKKE puslebordene – HUSK det er her vi skifter en masse bleer i løbet af dagen.
Hvis I benytter puslebordet, så HUSK at spritte måtten grundigt af efterfølgende.


KBH Barn:

Vi vil gerne bede jer om hjælp til, at I alle får kigget jeres stamkort igennem, både på KBH-Barn og de stamkort I har udfyldt på papir, da jeres barn startede. Så kan I få rettet evt. opdateringer på disse oplysninger. Det er vigtigt, at vi har de opdaterede telefon numre på jer forældre og andre pårørende til jeres barn, så vi altid kan få fat på jer, ved eventuelt behov.

Vigtige datoer Jan/jun:
D. 1 marts: Fastelavn
D. 13 marts: Forældremøde i vuggestuen. Nærmere info ang. aftenens tema kommer snarest. Men vi vil opfordre jer til allerede nu sætte kryds i kalenderen og møde op, og få et større indblik i jeres barns trivsel og udvikling.

Uge 13 og 14: Miljøuger
D. 25 Maj: Arbejdslørdag

D. 28 Maj: Fotografering
D. 20 Juni: Fernisering og sommerfest i Margrethegården.

 

Lukkedage i 2019:
D. 15 april:
 Har I brug for nødpasning disse tre dage, så henvend jer til Kirsten inden d. 01/03 
D. 16 april:   -||-
D 17 april:    -||-
D. 31 maj:
 Har I brug for nødpasning denne dag, så henvend jer til Kirsten inden d. 01/04.
D. 5 juni:
D. 24 december

D. 27 december
D. 30 december
D. 31 december
NB: Sampasning i ugerne 29, 30 og 31

Lune Vinterhilsner

- Personalet i Vuggestuen