Nyhedsbrev børnehaven november 29-11-19

Nyhed fra den 31. marts 2020

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer i forhold til hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket, eks. byde de nye børn og forældre velkommen, tøj vi anbefaler til nuværende årstid, lidt opdatering på vores igangværende projekter osv.

Nyhedsbrev for Margrethegårdens børnehave

 

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer i forhold til hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket, eks. byde de nye børn og forældre velkommen, tøj vi anbefaler til nuværende årstid, lidt opdatering på vores igangværende projekter osv.

 

Velkommen til de nye børn og voksne i børnehaven:

Solstuen:

Månestuen: Viggo (d.7/8), Ingrid (d.15/8), Marcus (d.15/8), Marie (d.1/10), Vilma (d.1/12)

Stjernestuen: Christian (d.5/8), Yash (d.15/8), Wilma (d.15/8), Magne (d.1/10), Nora (d.1/10), Karen (d.1/12), Björk(d.1/12)

Mælkevejen:

 

Så skal vi desværre sige farvel til Cosma som stopper på månestuen, da hun er flyttet.

Vi siger velkommen til Nina (pædagog på mælkevejen), Tina (pædagog på stjernstuen) og Lea (pædagog på månestuen). De er alle startet i juli/august.

Så skal vi desværre sige farvel til Eva. Hun stopper d. 30/11-19. Hun har fået nyt  job i en børnehave i Rødovre. Vi ønsker Eva held og lykke. Og tillykke til Rødovre kommune.

 

 

 

 

Kunsten i kroppen og kroppen i kunsten:
Inden sommerferien startede, afholdt vi traditionen tro en delfernisering/sommerfest for børn og jer forældre. Salen var pyntet op med vores års tema, som er "kunsten i kroppen og kroppen i kunsten". Vi oplevede stor begejstring hos børnene (at kunne genkende sig selv på billeder og de aktiviteter, som de havde deltaget i), og begejstring hos jer forældre, da I fik et stort indblik i jeres børns dagligdag her i Margrethegården.

Vi arbejder forsat med vores årstema "Kunsten i kroppen og kroppen i kunsten", da vi har valgt at det skal vare over 2 år. Vi snakker om vores kroppe, viser billeder af vores forskellige kropsdele og hvad de kan. Vi bruger vores sanser og hertil igangsætter vi en masse spændende aktiviteter sammen med jeres børn. Vi vil også synge sange om kroppen, på stuerne og til fælles samling. Vi er på tur hver anden onsdag til SMK (statens museum for kunst). Her tager stuerne på tværs af hinanden afsted, med en lille gruppe børn hver. Vi er blevet hjulpet godt i gang af Michael inden fra SMK og Karen. Vi ser på forskellige billeder/udstillinger og slutter af i værkstedet, hvor vi maler. Børnene lever sig ind i det de ser i udstillingerne og fortæller selv historier ud fra det. Når vi maler i værkstedet, tager børnene udgangspunkt i det, som de har set.
Vi vil som altid løbende uploade billeder og skrive dagbog på KBH barn, så I kan følge med, og have samtaler med jeres barn om aktiviteterne. Der vil også blive hængt forskellige dokumentation i form af billeder og kreative produkter på gangen.

 

Social tænkning:
Vi læser forsat de to udvalgte bøger (1. At tænkte tanker og føle følelser og 2. Gruppens plan). Vi fortsætter med, at italesætte og bruge de tilhørende begreber og ord. Eksempelvis at tale om tanker og visualisere "tanker" med en tænkeboble, som børnene kan sidde med. Vi spørger også ind til det enkelte barns tanker og vi oplever, at børnene efter lidt tid, begynder at få en forståelse og kan bruge begrebet korrekt. Vi bruger billederne fra "fri for mobberi" om de forskellige følelser.
Da vores årstema er "kunsten i kroppen og kroppen i kunsten" så forsøger vi, at "slå" de to ting sammen, da de beskæftiger sig med meget af det samme. Vi snakker om vores kroppe, hvilke kropsdele vi har og hvad de hver især kan.(her undersøtter vi igen snakken med billeder). Vil vi også undersøge og bruge vores sanser. Vi synger også sange, som handler om kroppen f.eks. ”knogle sangen”, ”her er højre, her er venstre” ”hoved, skulder, knæ og tå”.

 

Læseuger:
Vi har i uge 43-44-45 afholdt læseuger. Vi har på hver stue læst den samme bog i en uge på skift, i små grupper. Vi har særligt fokus på dialogisk læsning. Her handler det ikke om, at læse hele bogen hver gang, men at alle børn får tid til at blive hørt og set. Her bruger vi også talebobler, til at visualisere, når det enkelte barn har ordet.
Der har også været fokus ord, som vi har talt om hvad det betyder. Nogle ord kan f.eks. have to betydninger.
Vi har oplevet at børnene husker historien, de kan genfortælle handlingen og huske hvad hinanden har fortalt. Børnene kan inddrage det i andre sammenhænge, f.eks. ude på legepladsen.

Madliv:

I tråd med at vi bliver klogere på vores sanser, har vi været i gang med et spændende forløb med Meyer’s madhus, ”Madliv”. Vi lægger stor vægt på daglig tale med børnene om maden vi spiserher i børnehaven, hvilken ret vi får serveret, hvordan den ser ud(farve, størrelse på råvarer osv.), hvordan smager maden, (sur, bitter, sød) og hvilken konsistens den har (hård, blød). Ved at vi dagligt har samtaler med børnene om maden, ser vi større mad mod hos børnene, og at de der tør og er motiverede for at smage eksempelvis på karrysild eller gulerods puré.  

Et citat vi tager afsæt i og arbejder ud fra er:                                                    

Den voksne bestemmer hvad vi spiser og hvornår. Men barnet bestemmer selv om det vil spise og hvor meget.  –Ellen Satter.

Juleferie:
Vi vil gerne vide om jeres barn holder juleferie, I skal derfor skrive på sedlerne nede ved jeres barns stue eller på kbh barn, om i holder fri. Vi vil gerne have svar inden 1. december.


Praktisk information:
Nu  er det snart vinter. Det betyder ustabilt vejr med regn, sne og blæst.
Derfor vil vi gerne have, at alle børn hver dag har medbragt:
- termotøj (over- og underdel)
-regntøj og gummistøvler
-flyverdragt
- tyk trøje
- hue og vanter. Gerne flere par.
- sko/vinterstøvler/gummistøvler med for i.

 
Vi vil også gerne bede jer om, at I husker at kigge i jeres barns garderobe.
-tjek om skiftetøjet stadig passer.
-tjek om der er nok, eller om der skal skiftes ud i skiftetøjet, så det passer til nuværende årstid
- husk at skrive navn i jeres barns tøj, så har vi lettere ved at finde rette ejermand.

 

Hygiejne:
Denne tid på året betyder også større risiko for sygdom og smittefare. Derfor vil vi være ekstra opmærksom på god hygiejne, særlig håndhygiejne. Vi vil derfor også bede jer forældre om, at huske at vaske jeres egne og jeres barns hænder, når I kommer og går igen. Så kan vi sammen hjælpe hinanden til mindre smittefare og sygdom blandt os alle.

Vigtige datoer i de kommende måneder:

D. 4/12 Juleteater for alle. Tidspunkt meddeles senere.

D. 5 /12 Bamseteater på biblioteket for de 3 årige.

D. 12/12 Juleskøjteshow, ”snedronningen” for de 4 årige.

D. 9/12 Julehygge for solstuen, nede i salen kl. 15-16.30.

D.10/12 Julehygge for månestuen, nede i salen kl. 15-16.30.(opslag kommer på kbh barn og ved stuen)

D.11/12 Julehygge for stjernstuen, nede i salen kl. 15-16.30. (opslag kommer på kbh barn og ved stuen)

D.12/12 Julehygge for mælkevejen, nede i salen. (opslag kommer med nærmere info)

 

Helligedage/lukkedage:
D. 24/12 - Juleaften
D. 25/12 - 1. juledag - helligdag
D. 26/12 - 2. juledag - helligdag
D. 27/12 - lukkedag
D.30/12 - lukkedag
D. 31/12 - nytårsaften - lukkedag
D. 1/1 2020 - nytårsdag - helligdag

Alle dage holder institutionen lukket.

 

Prinsesse gårdenes fotopolitik:

Vi  henstiller til, at det er institutionens personale, der står for, at tage billeder og videoer ved diverse arrangementer, så som julefest, sommerfest, mv.  I henhold til persondataforordningen.

Personalet vil sørge for, at der ved diverse arrangementer vil blive skabt mulighed for et fotohjørne, hvor I forældre, der selv vælger det, kan tage fotos og videoer.

Vi henstiller desuden til, at I ikke sætter billeder op af andre end jeres eget barn på de sociale medier.

KBH Barn:
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, er personalet og jer forældre rigtig godt i gang med at bruge KBH barn. Vi lægger billeder ud fra jeres barns hverdag og skriver hertil dagbog. Vi oplever at I forældre får meldt ferie, fridage og sygdom derinde og det er vi rigtig glade for. Dog mangler vi stadig de sidste forældre, som skal begynde at bruge appen dagligt. Derudover har vi en bøn til jer forældre, at I SKAL HUSKE at checke jeres barn ind om morgenen og ud igen om eftermiddagen, for ellers mister vi hurtigt overblikket.

 

Kolde vinter hilsner personalet i børnehaven.