Vuggestuens nyhedsbrev, februar 2020

Nyhed fra den 31. marts 2020

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer i forhold til hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket, eks. byde de nye børn og forældre velkommen, tøj vi anbefaler til nuværende årstid, lidt opdatering på vores igangværende projekter osv.

Nyhedsbrev for Margrethegårdens Vuggestue

 

I nyhedsbrevet vil vi give jer nogle praktiske informationer omkring hvordan vores hverdag ser ud i øjeblikket.

 Som det første vil vi byde velkommen til alle børn og familier som i løbet af vinteren er startet her i Margrethegårdens vuggestue. Det gælder Supriti, Anna, Arthur og Isha.

Dernæst velkommen alle nye studerende:

·         Sule, studerende, 6 måneder (23/9 – 2019 – 27/9 – 2020) hos Sommerfuglene

·         Albi, studerende, (22/1 – 28/6 – 2020) hos Sommerfuglene.

·         D. 27/1 starter Sheryl, 6 ugers FIF studerende – (Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge) hos Mariehønerne

·         D. 3/2 starter Peter, 7 ugers studerende hos Larverne

·         D. 3/2 starter Kamilla, 7 ugers studerende hos Mariehønerne.

 I samme periode har vi fulgt flere børn videre på deres færd i børnehaven. Det gælder Vilma, Karen, Björk, Arian og Siri. Vi ønsker Jer og Jeres familier alt det bedste og sender held og lykke med på jeres vej.

 

 Omfordeling af personalet d. 1/12 – 2019

D. 1/12 – 2019 gennemgik hele vuggestuen en omfordeling af afdelingens faste personale. Her i vuggestuen vil vi takke alle jer forældre for den ro og imødekommenhed vi har oplevet i forbindelse med ændringerne af personalesammensætningen ude på stuerne. Vi oplever at ændringerne er forløbet uproblematisk og at både børn og I forældre har taget rigtig godt i mod de ’nye’ faste – men i forvejen velkendte voksne på stuerne. Der er og har naturligvis været en opstartsperiode hvor alle har og har haft behov for at lære hinanden at kende med den tid og de hensyn der har været nødvendige, men er helt igennem virkelig positive over for både børnenes og Jeres modtagelse.

 Besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved Margrethegaardens 70 års jubilæum, onsdag d. 29/1 – 2020.

 Efter lang tids forberedelse i særligt børnehaven og for ledelsen i Prinsessegårdene, kunne vi kl. 11:00 omsider tage godt og spændte i mod Hendes majestæt Dronning Margrethe og hendes følge, i anledningen af Margrethegaardens 70 års jubilæum. Salen tog sig flot ud med rød løber, flag, blomster, fernisering og dokumentation af børnenes arbejde med bl.a. eventyret om Rødhætte og HC. Andersens eventyr om Klods Hans.

Til lejligheden var der flotte taler, sang og forskellig underholdning, opført af børnene på Mælkevejen. Underholdning som både morede og rørte alle indbudte gæster og forældre i salen.

Besøget af Hendes majestæt Dronning Margrethe var et mindeværdigt besøg som gjorde stort indtryk på små og store og som vil blive husket, meget, meget længe her i Margrethegården.

 Morgensamling på stuerne er en pædagogisk aktivitet:

Som del af vores hverdagspraksis afholder vi morgensamling i alle vuggestuens grupper. I tidsrummet spiser vi brød, frugt og får en tår vand. Det er også et tidsrum hvor vi dagligt tæller hvor mange vi sidder rundt om bordet, vi synger navnesangen for alle børn og vi synger sange med afsæt i Social Tænkning, hvor vi taler om følelser. Vi taler ligeledes dagligt med børnene om hvilke aktiviteter de senere kan se frem til at skulle være en del af – og med hvem de skal være sammen med. Det er en daglig stund vi finder vigtig og meningsfuld for børnegrupperne og vi ser tydeligt at børnegruppen profiterer af indholdet i vores morgensamling da det afspejles i deres samvær, i deres sprog og i deres lege med hinanden.

Under morgensamling er vi optagede af følgende:

·         Samtalen og nærværet med børnegruppen

·         Fælles opmærksomhed

·         Skabe samhørighed – Jeg er betydningsfuld og jeg en del af en gruppe.

·         Sproglig opmærksomhed

·         Give plads til at nogen taler og vi øver os i at lytte (med ørerne)

·         Vi øver os i alderssvarende behovsudsættelse – ikke alle børn kan få først og jeg kan ikke altid forlade min stol når jeg lige får lyst til det. Vi motiverer og støtter børnene i at genfinde opmærksomheden og interessen.

Vores morgensamling på stuerne er en ramme og en aktivitet på linje med de øvrige pædagogiske aktiviteter vi dagligt er i med børnene. Det er en aktivitet og et samvær som ofte kræver stor koncentration hos personalet omkring børnene og når koncentrationen brydes, ved eksempelvis at skulle tage i mod beskeder sammen med et barn der ankommer på stuen i ovenstående tidsrum, så taber vi børnenes fælles opmærksomhed.

Så vidt det er jer muligt, vil vi af samme årsag appellere til, at i ankommer på stuerne før morgensamling eller efter samling.

Hvis I måtte have spørgsmål til dette, må I endelig tale med personalet på stuerne.

 

 Som skrevet i Nyhedsbrevet der udkom i november måned, så følger her en opdateret udgave og oversigt over ugens aktiviteter og hvilke faste voksne der er tilknyttet disse.

Faste ugentlige aktiviteter i vuggestuen – som den pt. ser ud:

Tirsdag: Bål/naturpatruljen: Michael og Merete er faste voksne i denne gruppe. I løbet af efterår og vinter halvåret udforsker gruppen naturen omkring os, med alt hvad den kan byde på og hvad der optager børnene.

Til foråret vil vi introducere den kommende og nye børnegruppe til bål, og hvad det vil sige at være en del af denne aktivitet. Her vil vi se bålhuset og være på området omkring, tale om den meget varme ild og hvad man kan bruge/lave ved bålet. Naturpatruljen vil fortsat tage på små ture ud af huset, hvor vi kigger nærmere på nærmiljøet og dets muligheder. Vi vil også løfte div. Sten/træstammer og se nærmere på de små krible krable dyr.  Det bliver fortsat en blandet børnegruppe fra alle fire stuer, som går fra hver tirsdag.
Onsdag: Er rytmikdag for mellemgruppen. Her trækker vi eksempelvis rasleæg og faldskærm med ned i salen.
Vi sidder på måtter og synger forskellige faste fagtesange, kommer op og løbe, hoppe og laver andre sjove bevægelser med kroppen. Alt dette skal være med til at støtte jeres barns udvikling samt styrke deres grovmotorik.

De faste voksne på denne aktivitet er June, Henriette, Line og Katrine.
Torsdag: Er det rytmikdag for de mindste. Mini-rytmik, som vi kalder det.
Hasnia, Jenni, Mona, Magnus og pt. Albi som er faste voksne i denne gruppe. Tanken er, at give de mindste lov til at komme ud af stuen, opleve et stort rum med de mange muligheder salen kan byde på, samt masser af udforskning og motorisk stimulering.

Torsdag samler vi også de ældste børn i ”Store børns gruppen”. Tanken er, at vi igennem denne gruppe forbereder børnene på den snarlige overgang til børnehaven. Når børnene er samlet i gruppen taler vi med børnene omkring hvad vi skal og hvad vi kan når vi går ud sammen i gruppen. Det kan

eksempelvis være et besøg med leg på stuerne i børnehaven eller leg på børnehavens store legeplads. Det kan også være en gåtur, hånd i hånd med kammerater rundt i nærmiljøet hvor formålet med turen er at kunne begå sig i trafikken i en stor børnegruppe – eksempelvis at kunne blive på sin plads i rækken, være opmærksom på sin ven man holder i hånden, på dem der går foran og være opmærksom på at blive på fortovet. Samtidig arbejder vi på, at opbygge sociale relationer mellem børnene fra de to grupper, der også skal være med til at gøre overgangen til børnehaven lidt lettere. Faste voksne på denne aktivitet er Camilla, June og Dorthe.

Fredag: Står i eventyrets tegn. Her går eventyrgruppen fra og fordyber sig i et udvalgt eventyr som rummer elementer, der lægger sig op af det pågældende årsprojekt. Vi vil have særlig fokus på at stimulere/udvikle og udfordre børnenes sprog, finmotorik, sanser og sociale relationer.

Vi fortæller eventyret ved brug af bordteater og synger en sang, som omhandler det valgte eventyr. Dette bliver gentaget hver gang gruppen er samlet. Derefter laver vi en aktivitet sammen med børnene, som også har en relation til eventyret. Det kan for eksempel være noget kreativt med maling, lim og andet spændende, eller tage på en længere tur ud af huset.  Det er Henriette, Line, Dorthe og Shireen, der er fase voksne i denne gruppe.

 

 Forældresamtaler:

I vuggestuen tilbyder vi løbende at afholde forældresamtaler med Jer forældre, hvor vi taler om jeres barns trivsel, udvikling og hverdag. Det gør sig gældende ved opstartssamtale (3 måneders samtale), 2 års samtale og i forbindelse med opstart i børnehave. Over et år bliver det samlet set til mange – og meget vigtige samtaler som personalet skal deltage ved sammen med Jer forældre. Som et nyt tiltag har vi i fællesskab besluttet fremadrettet, primært at placere disse samtaler i tidsrummet ml. kl. 12:00 og kl. 13:30.

Grunden til dette er, at størstedelen af vuggestuens børn sover i dette tidsrum og placeringen af samtalerne i dette tidsrum, vil derfor have mindst mulig effekt på vores tid sammen med jeres børn. Når et tilbud om en samtale nærmer sig, er det naturligvis vores ansvar at udmelde dette i god tid, således at I forældre kan planlægge ud fra det.   

     

Praktisk information:

Vi vil bede jer om, løbende at huske og kigge i jeres børn garderober.
- Se om skiftetøjet er relevant i størrelse og for årstiden. Hvis i er i tvivl, må I endelig spørge os voksne.

Følgende overtøj foreslår vi pt. Er at finde i børnenes garderober:

·         Termotøj/Softshell

·         Flyverddragt

·         Vinterstøvler

·         Regntøj

·         Elefanthue

·         Strikvanter

·         Til børn under to år der sover i barnevognen: Tynd sovehue og et par strikvanter.

Hvis I skriver navn i jeres børns tøj og på sutterne, så har vi lettere ved at finde rette ejermand. Det er virkelig en stor hjælp til os voksne. Al den tid vi voksne
bruger på at lede efter ting, tøj og sutter uden navn i, er som oftest tid der vil gå fra børnene.

-Når I hjælper jeres barn med at få overtøjet af eller på, så appellerer vi til at I benytter vores bænke ved børnenes garderobe, og IKKE puslebordene – HUSK det er her vi skifter en masse bleer i løbet af dagen.

Hvis I benytter puslebordet, så HUSK at spritte måtten grundigt af efterfølgende.

 

KBH Barn:

Vi vil løbende bede Jer om hjælp til, at I alle får kigget jeres stamkort igennem, både på KBH-Barn og de stamkort I har udfyldt på papir, da jeres barn startede. Så kan I få rettet evt. opdateringer på disse oplysninger. Det er vigtigt, at vi har de opdaterede telefon numre på Jer forældre og andre pårørende til jeres barn, så vi altid kan få fat på jer, ved eventuelt behov.

Vi vil, som altid, løbende uploade billeder på KBH barn, så I kan følge med, og sidde og tale med jeres barn om billederne og det de har oplevet. Der vil også blive hængt forskellig dokumentation op, i form af billeder og kreative produkter, ude på gangene.

 

Vi vil desuden henvise til at det er super vigtigt at I får tjekket jeres barn/børn ind hver eneste dag når I ankommer i Margrethegården. Ved en eventuel nødsituation hvor personalet er nødsaget til at samle og evakuere alle børn der har fordelt sig rundt i vores store hus, er det afgørende at jeres barn/børn er registreret som ankommet i Margrethegården.

 

Fotopolitik i Prinsessegårdene:

-          Og nu vi er ved billeder…

Vi henstiller til, at det er institutionens personale, der står for at tage billeder og videoer ved diverse arrangementer; såsom sommerfest, fastelavn, julekomsammen osv. I henhold til persondataforordningen.

Personalet vil sørger for, at der ved diverse arrangementer vil blive skabt mulighed for et fotohjørne, hvor I forældre, der selv ønsker og vælger det, kan tage fotos og videoer.

Vi henstiller desuden til, IKKE at lægge billeder op på de sociale medier, af andre end Jeres eget barn. 

                                                                                                                                                           

Kommende vigtige datoer i Margrethegården:

 

·         Fredag d. 21/2: Fastelavn i Margrethegården. Nærmere info vil følge i afdelingerne når vi er nærmere.

 

·         6/4, 7/4 og 8/4 holder Margrethegården lukket pga. påsken. Har i behov for nødpasning skal i henvende jer til Kirsten senest d. 15/3.

 

·         Tirsdag d. 12/5: Fotografen tager gruppebilleder af stuerne om formiddagen. Samme dag er det muligt at få taget portrætbilleder. Information vil følge når vi er nærmere.

 

·         Lørdag d. 16/5: Vi afholder arbejdslørdag fra kl. 10:00 – 15:00, hvor i forældre, kan tage del i at være med til at forskønne Margrethegården. Opgaver til dagen vil blive hængt op af personalet i hhv. vuggestuen og i børnehaven når vi er nærmere datoen.

 

·         Torsdag d. 28/5: Vi afholder sommerfest og fernisering for børn, forældre og personale fra kl. 16:00 – 19:00. Vi bestiller naturligvis godt vejr til lejligheden.

 Hvis I forældre måtte have spørgsmål eller kommentarer til dele af nyhedsbrevets indhold, må I endelig tale med stuernes faste personale.

 

 

Bedste hilsner

 Personalet i Vuggestuen