Prinsessegårdene

Margrethegården, Annemariegården og Benediktegården udgør tilsammen en klynge. 

Vi har en klyngeleder for alle tre gårde og en pædagogisk leder i hver gård der samarbejder på tværs af gårdene. Derfor har vi et stærkt samarbejde, der giver rigtig god mening på alle niveauer. Således er alle involveret – såvel børn, personale og ledelse i forskellige sammenhænge og arrangementer. 

I Prinsessegårdene afholder vi fælles personalemøder 4 gange årligt, sociale arrangementer og tager på studieture sammen, for at skabe et fælles grundlag og inspiration. 

Da fokuspunktet for Prinsessegårdene er kunst og kreativitet er det vores kunstprojekter, der binder os rigtig meget sammen i klyngen.

Vores fokuspunkter er vedhæftet som bilag herunder