Pædagogiske principper

Vores pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i, at vi som institution ønsker at anerkende alle, der har sin gang i vores hus. Det gælder for både børn, forældre og personale. Vi arbejder derfor hele tiden på at udvikle vores måder at møde jeres børn på. 

Vi tror på, at ved at anerkende børnenes oplevelser, tanker og følelser styrker vi det enkelte barns selvværd, hvilket vi ser som det afgørende fundament for barnets udvikling i livet.

I Margrethegården er vi optaget af at skabe en pædagogisk praksis, der vægter sammenhæng mellem familiens og institutionens liv. 

Vi arbejder løbende med udvikling af vores pædagogiske praksis – og i vores arbejde med at formulere vores værdier og pædagogiske principper er vi nået frem til nogle helt centrale begreber – begreber, som vi mener sætter rammerne for den kerneydelse vi i Magrethegården gerne vil levere. 

Under værdigrundlaget gennemgår vi disse begreber og definerer dem, så de dels bliver tydelige i forhold til vores forståelse – men også synlige i forhold til, hvordan vi konkret og i vores daglige pædagogiske praksis arbejder med disse.