Pejlemærker
Publiceret den 22. januar 2016 til Ingen

Københavns Kommune har indført pejlemærker for kvalitet i daginstitutioner, hvilket betyder, at kommunens institutioner skal have et særligt fokus på udvalgte områder. 
Pejlemærkerne er:   
 
1. Positiv voksenkontakt 
2. Børnefællesskaber sprogligudvikling 
3. Sproglig udvikling
4. Sammenhæng i overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole 
5. Pædagogisk refleksions metode
6. Forældrepartnerskab

Pejlemærkerne er en naturlig del af vores pædagogiske praksis og de afspejler sig ligeledes i vores værdigrundlag.